Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

nuvoletta
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viamillionlittlepieces millionlittlepieces
nuvoletta
nuvoletta
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
nuvoletta
0563 f627
nuvoletta
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"

October 23 2017

nuvoletta
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viamillionlittlepieces millionlittlepieces
nuvoletta
0563 f627

October 22 2017

nuvoletta
Ona nie potrzebowała dużo, pragnęła bardzo niewiele. Miłego słowa, szczerości, świeżego powietrza, czystej wody, ogrodu, pocałunków, książek do czytania, bezpiecznych ramion, przytulnego łóżka, kochać i być kochaną.
— Starra Neely Blade
(via cytatyvv)
Reposted fromkostuchna kostuchna vialajla lajla

August 17 2017

nuvoletta
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata

August 15 2017

nuvoletta
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
nuvoletta
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa vialajla lajla

August 02 2017

nuvoletta
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
nuvoletta
Reposted frombluuu bluuu

July 28 2017

nuvoletta

koncentruj sie bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to kim jesteś w oczach innych ludzi..

— przeczytaj, powtórz, zapamiętaj!

July 27 2017

nuvoletta
nuvoletta
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com

July 18 2017

nuvoletta

na końcu tak naprawdę zmieniają się tylko imiona i twarze.

— niestety
Reposted fromKaoru Kaoru
nuvoletta
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaKaoru Kaoru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl