Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

nuvoletta
Ona nie potrzebowała dużo, pragnęła bardzo niewiele. Miłego słowa, szczerości, świeżego powietrza, czystej wody, ogrodu, pocałunków, książek do czytania, bezpiecznych ramion, przytulnego łóżka, kochać i być kochaną.
— Starra Neely Blade
(via cytatyvv)
Reposted fromkostuchna kostuchna vialajla lajla

August 17 2017

nuvoletta
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata

August 15 2017

nuvoletta
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
nuvoletta
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa vialajla lajla

August 02 2017

nuvoletta
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
nuvoletta
Reposted frombluuu bluuu

July 28 2017

nuvoletta

koncentruj sie bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to kim jesteś w oczach innych ludzi..

— przeczytaj, powtórz, zapamiętaj!

July 27 2017

nuvoletta
nuvoletta
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com

July 18 2017

nuvoletta

na końcu tak naprawdę zmieniają się tylko imiona i twarze.

— niestety
Reposted fromKaoru Kaoru
nuvoletta
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaKaoru Kaoru
nuvoletta
3684 722d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaKaoru Kaoru

July 17 2017

nuvoletta
-Co robisz?
-Palę i słucham deszczu. Chcesz wpaść?
Reposted fromKaoru Kaoru viajointskurwysyn jointskurwysyn
3287 2d6f
Reposted fromirmelin irmelin viajointskurwysyn jointskurwysyn
5180 490a

ungolde:

 u n g o l d e

nuvoletta
I może to paradoks, 
ale bardzo mało jest ludzi, 
którzy zdają sobie sprawę, 
że już zaczęli żyć. 
— Borszewicz, "Mroki"
nuvoletta
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
nuvoletta
nuvoletta

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viagregorczykm gregorczykm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl